Xoạc em thư ký hàng đẹp mông má múp rụp, như bụm xúc cái chai thì em thư ký rung lên theo, sếp xóc ào ào thì em thư ký ré lên hết còn nhỏ nhẹ: sếp ơi, em thư ký nứng quá, em thư ký nứng lắm, jav
tiếng em thư ký như kích thích sếp, sếp bịn lấy vai em thư ký, dùng một vai khóa chưn em thư ký và xóc liên tục, tiếng nước khí túa ra nghe lép bép,
sếp nín thở móc, xoáy, bịn, xóc lồn em thư ký, sếp làm đâu cả mấy phút, em thư ký cứ vằng lên hụp xuống, hai chưn giãy tê tê, miệng kêu: sướng,
sướng quá, sếp biết em thư ký tới nên rướn lên đè chặt em thư ký và chui tọt vào giữa hai giò để phụ bú cắn vú em thư ký…