Sung sướng khi được bú liêm em Arisa Ando hàng khủng lồn nhiều nước thôi rồi, diễn khiến Arisa Ando lúng túng xa hơn, nhưng thằng nhỏ có vẻ bất mãn, anh lầu bầu trong miệng, Arisa Ando hay giở giói nhiều điều, anh muốn Arisa Ando thật khỏe mà Arisa Ando nghĩ vơ nghĩ vẩn, thôi để anh dẹp và từ nay Arisa Ando muốn làm gì thì làm, anh không dám xía vào việc Arisa Ando nữa, nói xong anh lăng xăng bê nồi nước đem đi đổ, Arisa Ando đang cáu mà cũng phải nạt, ai bảo anh là tôi không nghe lời, vừa đi dạy về thở không ra mà anh thì hối như chạy giặc, anh để thư thả một tí có được không, cậu ta có vẻ thông suốt nên nói gỡ gạc, vlxx nếu…