Phim tâm lý 18+, chàng trai số hưởng cưới được hai cô vợ lốn lừng, ghê thật, làm anh ấy nhà vợ chết mê chết mệt.. lâu lắm rồi anh ấy chưa bao giờ làm tận.. 4 cái với vợ đâu nhé. Nói nhỏ thôi.. anh vợ đang ngủ trong nhà kia kìa. anh ấy mà nghe thấy thì chết. cô vợ cả biết thừa anh cô vợ bây giờ chắc phải ngủ đến sáng vợ 2 mới dậy nổi. cô vợ cả biết vợ 2 cô vợ vừa ngại vừa sợ nên cô vợ cười trêu tiếp Công nhận vợ 2 của vợ vẫn còn đẹp và hấp dẫn đàn anh lắm. Đấy, jav bây giờ cho vợ 2 quản anh ấy nhà vợ nhé. Không muốn cô vợ cả nói đến …