Đừng mà anh anh đừng nghịch lồn bé nữa bé xuất ra mất, hay hay, chẳng nói thì ai cũng rõ là hiện giờ bé đang nằm lõa lồ trên tấm chăn và lồ lộ dưới tầm mắt cậu bé, trong trí óc anh,
ước gì bé mỏi mệt nhiều bận để anh đước săn sóc bé như thế này, thế nhưng anh vẫn phải vờ như không lưu tâm, anh bảo
với bé, anh nghĩ là bé bị thấm nước từ hôm bé mắc mưa, lại khó ngủ và nghĩ vẩn vơ nên nhuốm bệnh, anh đồng
nghiệp phải sống tự nhiên, thoải mái, vlxx đừng câu chấp thì mới không quị, bé nghe anh phán như ông cụ non, song vẫn thấy anh có lý,
bé lấp liếm nói sang…