Chịch tập thể gái đẹp china sau bữa tiệc halloween muốn ra nhưng đang sướng nên cố kìm chế. Tí nữa đi sinh nhật rủ gái china anh ta về đây nhé. Cho anh được địt hai cái cái lồn được không.. Ứ..em không thích. Không thích cái gì.. Không thích làm với nữ đâu. Một lần là đủ rồi. Chỉ thích có cọc chọc vào thôi. Thì vẫn có cọc của anh chọc vào đấy thôi. Nhưng em không thích có thêm người con gái bên cạnh. Thế có thích thêm người con trai nữa bên cạnh không.. anh thử xem thái độ gái china về vấn đề này như thế nào. Ứ..không cần. Có …